Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Komolyak

2009.11.06

"Nincs annyi sötétség az egész világon, hogy akár csak egyetlen kicsi gyertya fényét is kioltsa."

"A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kisemberek dobálóznak, mert számukra könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény. Hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás. Hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik."

"Ha Életed rögös útján megbotolsz, ott vannak a jóbarátok, hogy támaszkodhass beléjük, s ha elesel, ők akkor is ott vannak, hogy karjukat nyújtsák neked, felsegítsenek. Ne feledd, te is ilyen támasz, s segítő kéz vagy nekik! /Victoria F. O./"

"...és a halál, amely mindennek véget vet, végez azzal, aki vágyai nyomán az érzéki szenvedély rózsáit szedi..."

"Ahhoz, hogy duzzogó arcot vághass, hatvanhét izmot kell megmozgatnod, a mosolygáshoz viszont csak tizenhatot. Takarékoskodj az erőfeszítéssel!"

"Aki magát lealacsonyítja, fölemelkedik, aki fölemeli magát alább kerül."

"Mielőtt megszólalsz, gondold végig, szebb-e, mint a csend, amit megtörsz vele..."

"A hullám elcsitul, de az óceán megmarad. /Taiszen Desimaru/"

"Aki rögös úton indul el, megkapja fáradsága jutalmát, ám csak hosszú évek távolában. A választás mindig kockázatos, döntésünk helyességére soha nincsen biztosíték."

"Boldogságodat egyedül azok a dolgok korlátozzák, melyeket te magad kitalálsz."

"Nem az a kedvesség, ha megtesszük, amit felebarátunk kér, hanem az, ha örömünket leljük abban, ami másoknak kedvére való; a többi csak leereszkedés. /Joseph Joubert/"

"Nem az a legnagyobb baj, ha rossz dolgok történnek velünk. A legrosszabb az, ha semmi nem történik."

"Az embernek úgy kell élnie, amint gondolkodik, mert másként előbb vagy utóbb úgy fog gondolkodni, amint él."

"Tanulni annyi, mint felismerni, amit régóta tudsz.
Cselekedni: bizonyságot tenni arról, hogy tudod.
Tanítani: emlékeztetni másokat, hogy tudják ők is, ugyanolyan jól.
Valamennyien tanulók, cselekvők, tanítók vagyunk."

"Aki ismeri az embereket, az okos. Aki ismeri önmagát, felvilágosodott. Aki másokat legyőz, az erős. Aki magát győzi le, hatalmas."

"Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat, ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet, ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat, ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet, és ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat."

"Szabaddá válunk, mert nem kényszerülünk rá, hogy csupán azt érezzük, amire megtanítottak."

"A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik."

"Vannak embertársaink, akiknek parányit fejlettebb az énjük. Az ilyenek tudat alatt két csoportra osztják a maradék emberiséget: azokra, akikből hasznot húzhatnak, és a többiekre - a haszontalan és akadékoskodó hülyékre. /Jiri Menzel/"

"Semmiféle dolgot nem lehet sem szeretni, sem gyűlölni, amíg meg nem ismertük."

"Tudod, hogy intézd bölcsen életed? Légy víg! - ha nem megy, légy elégedett. /Goethe/"

"Az istenek a nőknek fegyverül adták a szépséget. /Anakreon/"

"A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom. /Publilius Syrus/"

"Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz hogy a pénz nem ehető. /indián szólás/"

"Nincs fehér és fekete, minden relatív, az egyetlen kérdés, hogy képes vagy-e a sötétebb dolgokat is világosabbnak látni..."

"Ahol sok a fény, ott sok az árnyék is."

"Csak a káosz mérhető, a rendnek nincsenek dimenziói... Csak a csendnek van mélysége, mint a szeretetnek. A béke nem megvásárolható, nem az intellektus találmánya. Sem imádság, sem alku nem tesz tulajdonosává. A meditáció béke. Az én feladása a szeretet."

"A szív és az értelem ellentmondásában a szívedre hallgass."

"Mindenik embernek a lelkében dal van és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. /Babits Mihály/"

"Ne azzal törődj, ki hogyan vélekedik rólad. Egyedül az számít, gondolataid, cselekedeteid hogyan hatnak vissza rád."

"A szerelemben nincs nyugalom, mert az, amit elértünk, csak egy újabb kiindulópont ahhoz, hogy még többre vágyódjunk . /Proust/"

"A természet tövisek közé rekeszti a rózsát. Nem azért hogy bántsa, hanem, hogy oltalmazza."

"Vad vagyok, s kezelhetetlen. Nem tudsz megállítani, nem tudsz megérteni... Én vagyok az Ifjúság."

"Mindenki az emberiséget akarja megváltoztatni, senki sem önmagát!"

"Sokféle bűnös dolgot teremtettek az istenek; de a Káosz szépsége mindközül a legundokabb."

"Az életet álommá kell átalakítani, s álmunkból valóságot formálni."

"Titkos írás az arc, de annak, aki a kulcsát bírja, nyitott könyv. /Jókai/"

"A szerelem elűzi az időt. Az idő a szerelmet."

"Az élet olyan, mint a rajzolás: néha gyorsan és határozottan kell cselekednünk, a dolgokat erélyesen kézbe vennünk, és arról gondoskodnunk, hogy a nagy vonalak villámgyorsan előttünk álljanak. Semmiféle lagymatagságnak, kételkedésnek itt nincs helye, a kéz nem remeghet, a szem nem pisloghat ide-oda, hanem egyedül csak arra irányulhat a tekintet, ami előttünk van. /V. van Gogh/"

"...mindenképpen jobb tönkremenni, mint másokat tönkretenni. /V. van Gogh/"

"Balsors ha sújt rád, őrizd meg lelki nyugalmadat, és ne szédülj meg akkor se, ha szerencse ér."

"A szeretet nem adó, vagy követelés, mely mögött ott áll a végrehajtó. A szeretet úgy árad, mint a napfény: csöndesen és állandóan - egyedül a maga csodatévő hevétől."

"A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia. Senki sem téríthet el engem ettől a meggyőződéstől, mert a tapasztalás tanított meg rá. /Gandhi/"

"Ha nem mutatják ki a szeretetet, gyakran nem is érzik. /Shakespeare/"

"Egyáltalán ne vitatkozz többé arról, hogy milyennek kell lennie a jó embernek, hanem légy olyan."

"Az emberi természet olyan, hogy mindennél jobban szereti azt, ami elveszett: annyira visszasóvárogjuk azt, amit elvesztettünk, hogy sokkal kevésbé becsüljük meg azt, amink megmaradt... /Seneca/"

"A legnagyobb hatalom, önmagunknak parancsolni. /Seneca/"

"Mindenki bölcsebb, ha mások baját kell megítélni, mintha a saját ügyét..."

"A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek."

"Akkora ereje van a becsületességnek, hogy még az ellenségeinkben is szeretjük. /Cicero/"

"Tudni annyi, mint mindent sajátunkká tenni, nem függeni a példától, és nem sandítani vissza a mesterre. /Seneca/"

"Ne külső szépségeddel tündökölj, hanem a tetteid legyenek szépek!"

"Ha erős vagy, légy szelíd, hogy a környezeted inkább tiszteljen, mint féljen tőled. /Khilón/"

"Minden szertartásrend a felfordulás kezdete. Ha szertartás kell a hűséghez és bizalomhoz, akkor a hűség és a bizalom már oda van."

"Ha sokat bizonygatod saját korlátaidat, bizony köréd épülnek."

"Minden félelem - hívás. Ha nagyon sokáig és intenzíven félsz valamitől, előbb-utóbb odajön hozzád."

"Üres fejjel lehet megélni, üres gyomorral nem. /Móra Ferenc/"

"Az öröm művészete abban áll, hogy önmagából táplálkozik. Nem szorul alkalomra, erőltetett csiholásra, mert akkor szalmalánggá válik, amelynek ellobbanása után mélyebbnek tűnik a sötétség."

"A gyógyító öröm egyenletes napsütés belül. Ez az élet kiolthatatlan lángja, amely kezdet nélküli s végtelenbe rezgő derűvel világítja meg a körülötte hullámzó erők szimbólumokban kifejeződő jelbeszédét."

"A tehetetlen, csüggedt várakozás olyan magatartás, amely semmiféle kontaktust nem képes bekapcsolni. Ennek következtében a gondolatvilág és a lélek frissítő áramok híján sínylődik. A legkedvesebb vendég sem mer belépni hozzád hívás nélkül!"

"Ne becsüld le az apró lángot, amelyet lényed középpontjában fellobbantasz! Figyeld meg, hogyan hat egyetlen gyufaláng a néma, mély éjszakában reménytelenül figyelő tömegre! Középponttá, reménnyé, támaszponttá válik."

"A legkegyetlenebb hazugságot gyakran a hallgatás fejezi ki. /Stevenson/"

"A ködfejlesztés jó mimikri néha, de megvan az esélye, hogy az, aki alkalmazza, maga is eltéved a ködben."

"Mindenki a maga baklövéseit nevezi tapasztalatnak. /Wilde/"

"Mindegy, hogy melyik oldalon állsz, mindig találsz melletted olyanokat, akiket a másik oldalon szeretnél látni..."

"Ahogy megtanulod elfogadni azokat a dolgokat, amelyeken változtatni amúgy sem tudnál, lelki nyugalmad helyreáll."

"Szabad akkor leszel valóban, ha napjaid nem gond nélkül valók, sem éjszakáid nem szükség és bánat nélküliek, Hanem ha mindezek befonják életedet, és te mégis, mezítelenül és kötelékek nélkül fölébük emelkedsz."

"Egyetlen dolog van, mely erősebb, mint a világ minden hadserege, s ez a GONDOLAT, melynek eljött az ideje."

"Mi a halál? Az érzések közvetítette benyomásoknak, az ösztönök izgalmainak, az értelem tévelygéseinek és hozzá még a hitvány test kiszolgálásának megszűnte."


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

1000000

(pista, 2013.03.02 08:33)

csunya